כימיקלים לישראל – עננות כבדה / קובי רמות

תמצית ניתוח

כיל הנהנית ממעמד של חברה רב לאומית המפיקה ברום אשלג מגנזיום ומלח הפקת משאבי טבע אלו מתבצעת בים המלח וכמו כן מסלע פוספט המופק ממכרות בנגב בנוסף כי"ל מפיקה אשלג ומלח הן באנגליה ובספרד.
כי"ל מובילה בעולם במונחי כושר יצור בתחום הברום מספר אחד בעולם ובתחום האשלג מספר שש בעולם.
חשוב לציין שכי"ל יוצרת סינרגיה בין פעילויותיה השונות כך שפסולת ומוצרי לוואי של מוצר אחד הנם חומר גלם ביצור מוצר שני למשל ביצור אשלג נוצרות תמיסות לוואי ברום שהן חומר הגלם בהפקת ברום.

מספר גורמים מעיבים על שוויה הנוכחי של כי"ל:

1) חשוב להדגיש ש-62 אחוז מפעילות כי"ל מיוחס לאשלג על כן שינוי עולמי במחיר האשלג משפיע ישירות על שווי כי"ל.
בעקבות משבר החוב באירופה ישנה ירידה בולטת בשוק הדשנים העולמי ובעקבות זאת בשוק האשלג

2) פיחות הרופי ההודי ושינוי שיטת הסובסידיות בהודו.

3) שתי יצרניות הדשנים הגדולות Potash ו- Uralkali החלו בצמצום כמויות היצור לאור ירידת המחירים העולמית.

4) שינוי הסכם התמלוגים בין כי"ל למדינת ישראל –הכפלת התמלוגים מ-5% ל-10% במכירת אשלג.

5) אישור קציר המלח מים המלח הוצאה כבדה ש-80% ממנה היא נטל על כי"ל שתתפרס ע"פ מספר שנים.

6) פרישת מנכ"ל החברה – מנכ"ל הנוכחי הוביל את החברה במשך 13 שנים בהצלחה מרובה לכתו הינה גורם של אי וודאות בחברה.

7) המשבר בבנקאות העולמית והקשחת תנאי האשראי העולמי יוצרים קושי אמיתי בקרב סוחרים ומפיצים ומקשים על סגירת עסקאות וצמצום רכישת דשנים.
כללית : השקעות הוניות צפויות לגדול בשיעור ניכר בשנים הקרובות בעקבות: קציר המלח, חיזוק הסוללות, הרחבת כושר הייצור בספרד ובישראל, הזזה משמעותית של המשאבה בבריכה הצפונית והקמת תחנת הכוח במפעלי ים המלח .
למרות זאת שווקי היצוא הגדולים של כי"ל נמצאים בברזיל הודו וסין מדינות צומחות , מה שעשוי למתן את הפגיעה הצפויה.
חשוב להדגיש מניית כי"ל ירדה בשנת 2011 בשיעור של % 28 כך שמחירה מגלם כבר חלק מההשפעות השליליות שהוזכרו .
למרות זאת מצב השווקים העולמיים והשינויים לרעה מבחינה רגולטורים יקשו באופן ניכר על החברה לפחות בשנים 2012 2013.

מאמרים באתר חלקם נכתבו ע"י קובי רמות וחלקם ציטוט או הסתמכות על מאמרים שקיבלנו או פורסמו בעיתונות הכתובה או ברשת האינטרנט וכוללים התייחסות שלנו. 
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

קובי רמות