בנק הפועלים (1358) / קובי רמות

בנק הפועלים קובי רמות

טיפ: בנק הפועלים / קובי רמות

בנק המוביל במדינה מבחינת שמרנות יציבות והנהלה מקצועית.מציג תשואה
על ההון באיזור ממוצע של 10% בהחלט מרשים כאפיק השקעה במניות.
נסחר 0.75 שווי שוק להון עצמי.
ממליץ

מאמרים באתר חלקם נכתבו ע"י קובי רמות וחלקם ציטוט או הסתמכות על מאמרים שקיבלנו או פורסמו בעיתונות הכתובה או ברשת האינטרנט וכוללים התייחסות שלנו. 
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995
קובי רמות

בנק לאומי (1165) / קובי רמות

הבנק שסבל מירידות על רקע המשבר באירופה ובעיות מקומיות נסחר כעת במחירים אטרקטיביים בהחלט.
מכפיל רווח של 9.7 ויחס שווי שוק להון עצמי 0.74.

ראוי להשקעה.

בנק לאומי קובי רמות

טיפ בנק לאומי / קובי רמות

ממליץ

 

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

קובי  רמות

בנק דיסקונט (462) / קובי רמות

הבנק שסבל בשנים האחרונות מתשואה נמוכה להון עובר תהליך לא פשוט של רה אירגון.

בכל מקרה הבנק נסחר כעת בשערים נמוכים המבטאים יחס שווי שוק להון עצמי של 0.47 הבנק מרוויח וסביר שברגע שתחול התאוששות במגזר הפיננסים גם נמית דיסקונט תגיב בהתאם.
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

קובי רמות

דיסקונט קובי רמות

טיפ מניית דיסקונט / קובי רמות

מלאנוקס מגמה חיובית / קובי רמות

החברה מדווחת על שיפור ניכר בפעילותה כולל צפי להגדלת מכירות, החברה מגדילה את נתח מכירות תקשורת מבוססת אינפיניבנד.

הנתח במכירות עלה ל-13% מסך מכירות החברה וזה נתון חיובי ביותר. כמו כן תחילת שיווקם של רכיבי תקשורת המתבססים על אטרנט במהירות 40 גיגה גורמת לצפי של מכירות 14% מסך המכירות וזה בהחלט נתון משמעותי מאד נוסף.

חשוב להבחין בכוון נוסף והוא הכפלת המכירות לכיוון ה-ווב 2 זהו שוק משמעותי ומנוע צמיחה מוביל.

נמאמרים באתר חלקם נכתבו ע"י קובי רמות וחלקם ציטוט או הסתמכות על מאמרים שקיבלנו או פורסמו בעיתונות הכתובה או ברשת האינטרנט וכוללים התייחסות שלנו. 
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995תון חשוב לחברה יתרות מזומנים של 240 מיליון דולר יכולים לשמש מנוף לרכישת חברות בתחום ולסייע להתרחבות בתחומים המפורטים.\

 

קובי רמות

בתי הזיקוק קשיים ואתגרים / קובי רמות

שנת 2011

הצפי לתוצאות שנת 2011 עומד להיות רווח בצד התפעולי לעומת הפסד בצד החשבונאי
החברה תציג למעשה הפסד בשורת הדוחות התחתונה.תוצאות הרבעון השלישי היו הפסד והצפי לרבעון רביעי הפסד גם כן.
הגורמים לתוצאות הלא מחמיאות הינם: מרווחי זיקוק נמוכים לאורך השנה הוצאות מימון גבוהות לעומתם בתחום הפולינרים פעילות חזקה בחלק הראשון של השנה. כמו כן רווח חד פעמי בפעילות הארומטים.

בתחום הפולינרים – ירידות חדות במחירי הפוליאטילן והפרופיאפילן יותר מאשר הירידה במחיר הנפטא פגעו מאד בחלק זה של פעילות החברה.

בתחום הזיקוק קיימת נסיגה במרווחי הזיקוק העיקוב בשימוש בגז טבעי נותן גם פה את אותותיו.

שנת 2012 – צפי

הגורם הדומיננטי- מרווחי הזיקוק רואים פה שיפור בתחילת השנה גם החוזים העתידיים מצביעים על מגמה זו. קיימת עלייה ברורה במרווחים שנובעת מסגירת מפעלי זיקוק באירופה וגם בארצות הברית.
במגזר הפולינרים החולשה נמשכת בהמשך למגמה שהחלה בשנת 2011.

השקעות

במסגרת התכנית האסטרטגית של החברה אשר אמורה להסתיים בסוף שנה זו הושקעו בחברה
הון רב הן בתחום הפולינרים הן במעבר לגז טבעי וכמו כן ייעול הפעילות בתחום הפולינרים.
חשוב להדגיש שלמרות ההשקעות האדירות (מעל 400 מיליון דולר) השוק העולמי סובל מעודף כושר ייצור העשוי לפגוע שוב במרווחים.

ים תטיס – מצרים

הנחת היסוד הייתה שבסוף שנת 2011 ובמהלך 2012 תשתמש החברה בגז במיוחד בייצור הפולינרים. בפועל אין גז ממצרים ומאגר ים תטיס הולך ומדלדל.

חוב פיננסי

לחברה חוב פיננסי נטו של מעל 2 מיליארד דולר אשר בעיקרו נובע מתכנית ההשקעות הגדולה של החברה. לאור תכניות החברה סביר להניח שנקבל במהלך שנה זו אף הגדלה בחוב.

נתונים פיננסיים

מחיר מנייה 2.2 ש"ח
שווי שוק 1.44 מיליארד דולר
הון עצמי 1.09 מיליארד דולר
שווי שוק 1.3 להון עצמי

לחברה צפוי הפסד חשבונאי אין התייחסות למכפיל.

מסקנה

לאור הנתונים שהוצגו להלן הצפי לשנת 2012 אינו מזמין השקעה במנייה במחירים אלו.
לעומת זאת ההשקעות הכבדות אשר נעשו בחברה עשויות לתת אותותיהן רק החל משנת 2013.

מאמרים באתר חלקם נכתבו ע"י קובי רמות וחלקם ציטוט או הסתמכות על מאמרים שקיבלנו או פורסמו בעיתונות הכתובה או ברשת האינטרנט וכוללים התייחסות שלנו. 
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

קובי  רמות

כימיקלים לישראל – עננות כבדה / קובי רמות

תמצית ניתוח

כיל הנהנית ממעמד של חברה רב לאומית המפיקה ברום אשלג מגנזיום ומלח הפקת משאבי טבע אלו מתבצעת בים המלח וכמו כן מסלע פוספט המופק ממכרות בנגב בנוסף כי"ל מפיקה אשלג ומלח הן באנגליה ובספרד.
כי"ל מובילה בעולם במונחי כושר יצור בתחום הברום מספר אחד בעולם ובתחום האשלג מספר שש בעולם.
חשוב לציין שכי"ל יוצרת סינרגיה בין פעילויותיה השונות כך שפסולת ומוצרי לוואי של מוצר אחד הנם חומר גלם ביצור מוצר שני למשל ביצור אשלג נוצרות תמיסות לוואי ברום שהן חומר הגלם בהפקת ברום.

מספר גורמים מעיבים על שוויה הנוכחי של כי"ל:

1) חשוב להדגיש ש-62 אחוז מפעילות כי"ל מיוחס לאשלג על כן שינוי עולמי במחיר האשלג משפיע ישירות על שווי כי"ל.
בעקבות משבר החוב באירופה ישנה ירידה בולטת בשוק הדשנים העולמי ובעקבות זאת בשוק האשלג

2) פיחות הרופי ההודי ושינוי שיטת הסובסידיות בהודו.

3) שתי יצרניות הדשנים הגדולות Potash ו- Uralkali החלו בצמצום כמויות היצור לאור ירידת המחירים העולמית.

4) שינוי הסכם התמלוגים בין כי"ל למדינת ישראל –הכפלת התמלוגים מ-5% ל-10% במכירת אשלג.

5) אישור קציר המלח מים המלח הוצאה כבדה ש-80% ממנה היא נטל על כי"ל שתתפרס ע"פ מספר שנים.

6) פרישת מנכ"ל החברה – מנכ"ל הנוכחי הוביל את החברה במשך 13 שנים בהצלחה מרובה לכתו הינה גורם של אי וודאות בחברה.

7) המשבר בבנקאות העולמית והקשחת תנאי האשראי העולמי יוצרים קושי אמיתי בקרב סוחרים ומפיצים ומקשים על סגירת עסקאות וצמצום רכישת דשנים.
כללית : השקעות הוניות צפויות לגדול בשיעור ניכר בשנים הקרובות בעקבות: קציר המלח, חיזוק הסוללות, הרחבת כושר הייצור בספרד ובישראל, הזזה משמעותית של המשאבה בבריכה הצפונית והקמת תחנת הכוח במפעלי ים המלח .
למרות זאת שווקי היצוא הגדולים של כי"ל נמצאים בברזיל הודו וסין מדינות צומחות , מה שעשוי למתן את הפגיעה הצפויה.
חשוב להדגיש מניית כי"ל ירדה בשנת 2011 בשיעור של % 28 כך שמחירה מגלם כבר חלק מההשפעות השליליות שהוזכרו .
למרות זאת מצב השווקים העולמיים והשינויים לרעה מבחינה רגולטורים יקשו באופן ניכר על החברה לפחות בשנים 2012 2013.

מאמרים באתר חלקם נכתבו ע"י קובי רמות וחלקם ציטוט או הסתמכות על מאמרים שקיבלנו או פורסמו בעיתונות הכתובה או ברשת האינטרנט וכוללים התייחסות שלנו. 
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

קובי רמות