בתי הזיקוק קשיים ואתגרים / קובי רמות

שנת 2011

הצפי לתוצאות שנת 2011 עומד להיות רווח בצד התפעולי לעומת הפסד בצד החשבונאי
החברה תציג למעשה הפסד בשורת הדוחות התחתונה.תוצאות הרבעון השלישי היו הפסד והצפי לרבעון רביעי הפסד גם כן.
הגורמים לתוצאות הלא מחמיאות הינם: מרווחי זיקוק נמוכים לאורך השנה הוצאות מימון גבוהות לעומתם בתחום הפולינרים פעילות חזקה בחלק הראשון של השנה. כמו כן רווח חד פעמי בפעילות הארומטים.

בתחום הפולינרים – ירידות חדות במחירי הפוליאטילן והפרופיאפילן יותר מאשר הירידה במחיר הנפטא פגעו מאד בחלק זה של פעילות החברה.

בתחום הזיקוק קיימת נסיגה במרווחי הזיקוק העיקוב בשימוש בגז טבעי נותן גם פה את אותותיו.

שנת 2012 – צפי

הגורם הדומיננטי- מרווחי הזיקוק רואים פה שיפור בתחילת השנה גם החוזים העתידיים מצביעים על מגמה זו. קיימת עלייה ברורה במרווחים שנובעת מסגירת מפעלי זיקוק באירופה וגם בארצות הברית.
במגזר הפולינרים החולשה נמשכת בהמשך למגמה שהחלה בשנת 2011.

השקעות

במסגרת התכנית האסטרטגית של החברה אשר אמורה להסתיים בסוף שנה זו הושקעו בחברה
הון רב הן בתחום הפולינרים הן במעבר לגז טבעי וכמו כן ייעול הפעילות בתחום הפולינרים.
חשוב להדגיש שלמרות ההשקעות האדירות (מעל 400 מיליון דולר) השוק העולמי סובל מעודף כושר ייצור העשוי לפגוע שוב במרווחים.

ים תטיס – מצרים

הנחת היסוד הייתה שבסוף שנת 2011 ובמהלך 2012 תשתמש החברה בגז במיוחד בייצור הפולינרים. בפועל אין גז ממצרים ומאגר ים תטיס הולך ומדלדל.

חוב פיננסי

לחברה חוב פיננסי נטו של מעל 2 מיליארד דולר אשר בעיקרו נובע מתכנית ההשקעות הגדולה של החברה. לאור תכניות החברה סביר להניח שנקבל במהלך שנה זו אף הגדלה בחוב.

נתונים פיננסיים

מחיר מנייה 2.2 ש"ח
שווי שוק 1.44 מיליארד דולר
הון עצמי 1.09 מיליארד דולר
שווי שוק 1.3 להון עצמי

לחברה צפוי הפסד חשבונאי אין התייחסות למכפיל.

מסקנה

לאור הנתונים שהוצגו להלן הצפי לשנת 2012 אינו מזמין השקעה במנייה במחירים אלו.
לעומת זאת ההשקעות הכבדות אשר נעשו בחברה עשויות לתת אותותיהן רק החל משנת 2013.

מאמרים באתר חלקם נכתבו ע"י קובי רמות וחלקם ציטוט או הסתמכות על מאמרים שקיבלנו או פורסמו בעיתונות הכתובה או ברשת האינטרנט וכוללים התייחסות שלנו. 
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

קובי  רמות