בנקאות אמריקאית – שיפור מתמשך / קובי רמות

תחילת שנת 2012 מאפשרת להביט על סקטור הבנקאות האמריקאית.
אותה בנקאות שעמדה בעין הסערה בשנת 2008 והיא שהקרינה את המשבר לעולם כולו.

הבנקאות האמריקאית מגלה בשנים 2009 2010 2011 שיפור עקבי במדדים בנקאייםרבים כמו חיזוק בסיס ההון הורדת המינוף ושיפור תיק האשראי.

מגמת השיפור אשר באה גם כתוצאה מהגבלות רגולטוריות כמסקנות מהמשבר גורמת לכך שהמערכת הבנקאית האמריקאית הרבה יותר יציבה וחסונה.

הסחף המשברי חיסל כמעט לחלוטין את בנקי ההשקעות האמריקאיים למעט גולדמן זקס (GS) כל שאר הבנקים הגדולים להשקעות פשטו את הרגל.

כאשר בודקים את 6 הבנקים הגדולים בארה"ב (WFS. JPM.BAC. C. MS.GS. ) מגלים מגמת שיפור מתמשכת כמעט בכל הפרמטרים.(למעט גולדמן זקס), כאשר בודקים פרמטרים מצרפיים של הבנקים בשנת 2011 מגלים תמונה מעודדת.

למרות ירידה בהכנסות מ-539 מיליארד דולר (2010) ל492 מיליארד בשנת 2011 (ירידה של 9% ) הרווח הכולל גדל מ-51 מיליארד ל- 59 מיליארד בשנת 2011 (עלייה של 10%) כאשר בולט (WFC ) וולס פארגו עם עלייה של 28% ברווח השנתי.

כמו שהוזכר מי שמקלקל את התמונה הוא גולדמן זקס עם ירידה של 47% ברווחהשנתי.

השוואת רווחים שנתיים (מיליארדי דולר)

 

2010

2011

JPM

17370

18976

WFC

12362

15869

C

10602

11276

BAC

-2238

1446

GS

8354

4442

MS

4703

4110

סך הכל

51153

56119

למעשה רואים בשנת 2011 מאזנים בריאים יותר מערכת הבנקאות האמריקאית קלטה בשנה האחרונה 17000 עובדים חדשים (סה"כ 900000 עובדים) השיפור נובע מייעול , קיצוצים והורדת ההפרשות לחובות מסופקים.(41 לעומת 86 מיליארד).

יחס הון ליבה– היחס מצביע על היקף ההון המאפשר לו להתמודד עם הפסדים עתידיים. גם יחס זה עלה מ-10.2% בשנה הקודמת ל-11.1% בשנת 2011.יוצא מן הכלל בפרמטר זה הוא גולדמן זקס שאצלו נרשמה ירידה. חשוב לציין שייחס הון ליבה גדל בשל דרישות רגולטוריות חדשות.

יחס חוב להון– מגמת שיפור נוספת הנה באינדיקאטור זה המשקף רמת סיכון של הבנק גם פה מקבלים מינוף ממוצע ירד מפי 4.71 ל-4.46. כל הנתונים הללו מקרינים על תשואות אגרות חוב של הבנקים האמריקאיים.

דירוג אשראי ממוצע של הבנקים שנסקרו הינו A+ A- ניתן בהחלט למצואהיום אג"ח בנקים לתקופה של 5 שנים עם תשואות הנעות בין 3% לשנה לבין 5% לשנה.

ברור שהתשואות השונות משקפות רמות סיכון שונות הבנקים הסולידיים יותר הנם : WFC JPM, המסוכנים יותר : C BAC והמסוכן מכולם הינו GS.

חשוב לציין שישנם מספר גורמי סיכון שעדיין יכולים בהחלט לשנות את התמונה:
1) משבר החובות באירופה שיקרין על הבנקאות האמריקאית.
2) תביעות בגין פרשיות העבר בגין ני"ע מגובי משכנתאות .
3) האטה בכלכלת ארה"ב.

סך הכול למרות הסיכונים בהחלט מתקבלת מתונת מאקרו מעודדת של מערכת הבנקאות האמריקאית.

קובי רמות